1

between love and hate

the greatest thing you'll ever learn is just to love, and be loved in return
sitta


hur kommer det sig, att alltid så finns det alltid nåt som är viktigare än mig. alltid. och jag blir alltid så ensam. jag hatar att känns mig ensam men jag är det hela tiden. alltid är jag ensam. och jag orkar inte med det längre. jag vill betyda något. jag vill också var viktig.