1

hur ska jag gå hem, när allt är såhär?

en vecka till. jag dör. igår hade jag den bästa dagen i hela mitt liv. men nu är det en vecka igen. kunde det inte varit lov nästa vecka?
jag älskar fishenke